Добре дошли във Vaprosi.bg! Задайте въпросите си на хората със знания и опит и споделите своите знанията и опита с другите.

Badge List

The following is a list of all badges available on this site:
Автобиография Filled out all profile fields x4
Фотогеничен Uploaded an avatar image x8
Добър Въпрос Question received +5 upvote
Много Добър Въпрос Question received +10 upvote
Отличен Въпрос Question received +20 upvote
Интересен Въпрос Asked question received 100 views x12
Популярен Въпрос Asked question received 250 views x3
Уникален Въпрос Asked question received 1000 views
Добър Отговор Answer received +5 upvote
Много Добър Отговор Answer received +10 upvote
Отличен Отговор Answer received +20 upvote
Съживяване Received Добър Отговор badge in response to a question more than 30 days old
Възраждане Received Много Добър Отговор badge in response to a question more than 60 days old
Възкресение Received Отличен Отговор badge in response to a question more than 120 days old
Надарен 1 answer selected as best answer x2
Мъдър 10 answers selected as best answer
Просветен 30 answers selected as best answer
Благодарен Selected 1 answer as best answer x2
Почтителен Selected 20 answers as best answer
Благороден Selected 50 answers as best answer
Харесван Received 20 total upvotes
Обичан Received 50 total upvotes
Обожаван Received 200 total upvotes
Откривател Asked 10 questions x1
Завоевател Asked 25 questions
Конкистадор Asked 50 questions
Асистент Posted 25 answers
Доцент Posted 50 answers
Професор Posted 100 answers
Анализатор Posted 50 comments
Коментатор Posted 100 comments
Говорител Posted 500 comments
Гласоподавател Voted 10 times x3
Съвестен Гласоподавател Voted 50 times
Почетен Гласоподавател Voted 200 times
Помощник Редактор Performed total of 1 edit x6
Редактор Performed total of 15 edits
Главен Редактор Performed total of 50 edits
Басет flagged 1 post as inappropriate x1
Хрътка flagged 10 posts as inappropriate
Питбул flagged 30 posts as inappropriate
Читател Read total of 20 questions x6
Страстен Читател Read total of 50 questions x3
Почетен Читател Read total of 200 questions
Предан Visited every day for 10 consecutive days x2
Отдаден Visited every day for 25 consecutive days x2
Посветен Visited every day for 50 consecutive days x2
Лейтенант Visited site on total of 30 days x11
Полковник Visited site on total of 100 days x5
Гентерал Visited site on total of 200 days x2
Местен First visited more than 180 days ago x11
Благородник First visited more than 365 days ago x10
Лорд First visited more than 730 days ago x8
1,000 Club Received total of 1000 points x2
5,000 Club Received total of 5000 points
10,000 Club Received total of 10000 points
Медалист Received total of 10 badges
Шампион Received total of 30 badges
Олимпийски Шампион Received total of 62 badges
60 total badges, 106 awarded in total
...